Học Transcendental Meditation® (Thiền Siêu Việt)

chỉ bằng 3 bước đơn giản

 

Contact your local certified Teacher of the TM Technique
 
1. Liên hệ với giáo viên Transcendental Meditation® (TM®) có chứng chỉ tại địa phương của bạn

Thực hiện ngay bước đầu tiên chỉ bằng việc điện thoại hay email. Gọi cho chúng tôi hay điền vào mẫu dưới đây để biết Transcendental Meditation® có thể làm gì cho bạn, lên lịch cho Buổi giới thiệu tiếp theo, và tìm hiểu Hướng dẫn viên Transcendental Meditation® được đào tạo chuyên nghiệp.

Attend the free introductory talk by your certified TM teacher
2. Tham gia buổi giới thiệu miễn phí bởi giáo viên  Transcendental Meditation® (TM®) được cấp chứng chỉ

Bạn sẽ học gì:

  • Tại sao Transcendental Meditation® rất hiệu quả đối với căng thẳng và lo lắng
  • Transcendental Meditation® cải thiện chức năng não và trí nhớ như thế nào
  • Transcendental Meditation® đem đến điều gì
  • Tại sao bất cứ ai đều có thể thực hành Transcendental Meditation®
  • Tại sao Transcendental Meditation® tác dụngngay từ đầu
  • Gặp riêng giáo viên Transcendental Meditation® được chứng nhận

Cuộc thảo luận cá nhân miễn phí này thường diễn ra ngay sau buổi nói chuyện ban đầu.

Take the TM course
3. Tham gia khóa Transcendental Meditation® (TM®)
(Thiền Siêu Việt)

Bốn ngày liên tục cộng với các buổi theo dõi:

Ngày 1: Hướng dẫn cá nhân (1–2 giờ)
Hướng dẫn một kèm mộttrong kỹ thuật Transcendental Meditation® (TM®) với giáo viên Transcendental Meditation®  được chứng nhận
Note: Lưu ý: Phí khóa học Transcendental Meditation® là bắt buộc tại bước này.

Ngày 2 đến 4: Các buổi nhóm nhỏ (60–90 phút mỗi ngày)
Hướng dẫn và chỉ dẫnbổ sung về kỹ thuật Transcendental Meditation® dựa trên trải nghiệm cá nhân của bạn.

Các buổi theo dõi* (1 giờ)

Một buổi nhóm nhỏ (với phần giải đáp thắc mắc), và một buổi “điều chỉnh” một kèm một để đảm bảo việc thực tập Transcendental Meditation® (TM®) của bạn dễ dàng và thú vị, và bạn sẽ đạt được lợi ích tối đa.

* Theo dõi nhóm – khoảng 10 ngày sau khi hướng dẫn cá nhân. 
Điều chỉnh một kèm một – vào hoặc sau ngày theo dõi nhóm.