Bắt đầu tìm hiểu

Tổ chức của chúng tôi

Hơn 6 triệu người thuộc mọi lứa tuổi, văn hóa và tôn giáo đã học kỹ thuật Transcendental Meditation® (TM®(Thiền Siêu Việt)

thông qua tổ chức Transcendental Meditation tại quốc gia sở tại của họ.

Authentic

Đích thực
Phương pháp này chỉ có thể được giảng dạy bởi các giáo viên Transcendental Meditation® (TM®) được cấp chứng chỉ trong một khóa học được cá nhân hóa cẩn thận cho từng cá nhân.

Unique

Độc đáo
Transcendental Meditation® khác với những kỹ thuật thiền khác. Những kỹ thuật khác không có bằng chứng khoa học chứng minh về những lợi ích như TM®.

Evidence Based

Dựa trên bằng chứng
Hàng trăm nghiên cứu đã được xuất bản về kỹ thuật Transcendental Meditation®  (TM®) đã ghi nhận những lợi ích chính yếu đối với căng thẳng, lo âu, chức năng não, sức khỏe tim mạch và nhiều lợi ích khác.

Nothing to Believe In

Không cần niềm tin 
Kỹ thuật Transcendental Meditation® không phải là một tôn giáo, triết lý hay lối sống. Phương pháp này không đòi hỏi phải có niềm tin hoặc kỳ vọng để đạt hiệu quả.

Chúng ta khác nhau như thế nào

Hơn các kỹ thuật khác

Hãy chắc chắn rằng bạn đang học kỹ thuật Thiền Siêu Việt đích thực

Hãy cẩn trọng với các phương pháp thiền định tuyên bố giống nhau hoặc tương tự như kỹ thuật Transcendental Meditation® (TM®) (Thiền Siêu Việt). Chúng rất khác nhau - và không có bằng chứng cho thấy các phương pháp khác mang lại những lợi ích tương tự được ghi chép trong các nghiên cứu được công bố về kỹ thuật Transcendental Meditation®.

 

Giáo viên Transcendental Meditation® được cấp chứng chỉ

“Kỹ thuật Transcendental Meditation® (TM®) (Thiền Siêu Việt) chỉ có thể được giảng dạy bởi các giáo viên Transcendental Meditation® được cấp chứng chỉ thông qua khóa học được cá nhân hóa cẩn thận cho từng cá nhân. Tất cả các giáo viên Transcendental Meditation được cấp chứng chỉ đã hoàn tất Khóa Đào tạo Giáo viên chuyên sâu kéo dài 5 tháng và họ duy trì chứng chỉ của mình bằng việc tham các khóa học chuyên nghiệp được tổ chức thường xuyên dành cho giáo viên Transcendental Meditation.”

“Nếu bạn học thiền từ bất kỳ cá nhân nào không phải là giáo viên Transcendental Meditation® (TM®) được cấp chứng chỉ, điều đó có nghĩa là bạn không học được kỹ thuật Transcendental Meditation đích thực.”

Hỗ trợ miễn phí suốt đời

Tất cả những hoạt động này đều không tính phí nếu bạn muốn tham gia: “Điều chỉnh” hoạt động cá nhân một kèm một khi bạn thực hành Transcendental Meditation® (TM®) (Thiền Siêu Việt):
  • “Điều chỉnh” hoạt động cá nhân một kèm một khi bạn thực hành Transcendental Meditation
  • Các khóa bồi dưỡng Transcendental Meditation 
  • Liên hệ với các giáo viên Transcendental Meditation được cấp chứng chỉ tại bất kỳ đâu trên thế giới để giải đáp các thắc mắc của bạn
  • Tham gia cộng đồng Transcendental Meditation

Hướng dẫn một kèm một cho riêng từng cá nhân

Tất cả giáo viên Transcendental Meditation® (TM®) (Thiền Siêu Việt) được cấp chứng chỉ đều thực hiện những buổi hướng dẫn Transcendental Meditation một kèm một cá nhân — cũng như các buổi thực hành theo nhóm để hướng dẫn chi tiết và đảm bảo việc thực hành Transcendental Meditation của bạn thật dễ dàng và thú vị, và bạn đang đạt được lợi ích tối đa

 

Hỗ trợ những người đang cần giúp đỡ

Hơn 500.000 học bổng toàn phần Transcendental Meditation® (TM®) (Thiền Siêu Việt) đã được trao cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, cựu chiến binh, nạn nhân bạo lực gia đình, người vô gia cư và những người cần được giúp đỡ khác, thông qua quan hệ đối tác với Quỹ David Lynch và các tổ chức phi lợi nhuận khác.

The 60 Day Transcendental Meditation® Challenge

Mọi người đang tận hưởng Transcendental Meditation®, TM® (Thiền Siêu Việt)