Spoznať

Naša organizácia

Viac ako 6 miliónov ľudí všetkých vekových skupín, kultúr a náboženstiev sa naučilo techniku TM prostredníctvom organizácie Transcendentálnej Meditácie

Autentický

Autentický
Môže sa vyučovať len certifikovanými učiteľmi transcendentálnej meditácie v kurze starostlivo prispôsobenom pre každého jednotlivca.

Jedinečný

Jedinečný
TM sa líši od iných meditačných techník. Neexistuje žiadny dôkaz, že iné techniky poskytujú rovnaké výhody ako TM.

Na zaklade dôkazov

Na zaklade dôkazov
Stovky publikovaných výskumných štúdií o technike TM dokumentujú hlavne účinnosť proti stresu, pri úzkosti, pre optimálnu funkciu mozgu, kardiovaskulárne zdravie a ďalšie.

Nie je čomu veriť

Nie je čomu veriť 
Technika TM nie je náboženstvo, filozofia ani životný štýl. Na to, aby bola účinná, nie je potrebná žiadna viera alebo očakávania.

How We're Different

Than other techniques

 

Uistite sa, že ste získali autentickú techniku TM

Dajte si pozor na meditácie, ktoré tvrdia, že sú rovnaké alebo podobné technike TM. Sú veľmi odlišné - a neexistujú žiadne dôkazy, ktoré by poskytovali rovnaké účinky zdokumentované v publikovanom výskume techniky TM.

Certifikovaní učitelia TM techniky

Transcendentálna meditácia môže byť vyučovaná iba certifikovanými učiteľmi TM techniky v kurze starostlivo prispôsobenom pre každého jednotlivca. Všetci učitelia techniky TM úspešne absolvovali intenzívny 5-mesačný pobytový kurz pre učiteľova udržiavajú si certifikáciu prostredníctvom priebežných odborných kurzov učiteľov TM.

Ak sa naučíte meditáciu od niekoho, kto nie je certifikovaným učiteľom techniky TM, neučíte sa autentickú metódu transcendentálnej meditácie.

 

Bezplatná podpora počas celého života

Všetko toto je k dispozícii bez dodatočných nákladov, ak a kedy ich chcete:
  • Individuálne prisposobenie praxe vašej TM
  • TM opakovacie kurzy
  • Dostup k certifikovaným učiteľom TM kdekoľvek na svete, aby odpovedali na vaše otázky
  • Spolupráca s komunitou TM

 

Individuálne inštrukcie

Všetci certifikovaní učitelia TM poskytujú osobné TM inštrukcie- individualne - rovnako ako skupinové sedenia, ktoré vám poskytnú ďalšie pokyny a zabezpečia, že vaša prax TM je jednoduchá a príjemná a získate maximálny prínos.

 

Pomoc ľuďom v núdzi

Viac ako 500 000 štipendií bolo poskytnutých rizikovým deťom, vojenským veteránom, obetiam domáceho násilia, bezdomovcom a iným ľuďom v núdzi prostredníctvom partnerstiev s Nadáciou David Lynch a inými neziskovými organizáciami.

60-Dňová Výzva Transcendentálnej Meditácie

Ľudia o nás hovoria