<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=293104888123438&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Čo je Transcendentálna Meditácia®?

TM je jednoduchá technika, bez námahy, na vytvorenie jasnejšieho, pozitívnejšieho stavu mysle a zdravšieho, bezstresového tela. Stovky publikovaných výskumných štúdií zistili, že TM je vysoko účinná proti úzkosti, pre zlepšenie funkcie mozgu a zdravia srdca.

Ako sa TM líši od iných meditácií?

Na rozdiel od mnohých dnes používaných foriem meditácie je TM veľmi jednoduchá a bez námahy. Nemusíte sa sústrediť ani ovládať myseľ. To nie je mindfullness, kde musíte sledovať svoje myšlienky alebo "vyprázdniť" svoju myseľ. TM je tak jednoduchá, že dokonca aj deti s ADHD sa môžu s týmto systémom naučiť meditovať .

Ako viem, že to bude fungovať?

Tieto tvrdenia nepredstavujeme bez dôkazov. Viac ako 600 publikovaných vedeckých výskumov o technike TM dokázalo svoju účinnosť na stres a úzkosť, mozgovú funkciu, kardiovaskulárne zdravie a mnohé ďalšie ukazovatele zlepšenia životného štýlu TM. Navyše garantujeme, že vám to bude fungovať.

Kto vyučuje kurz TM?

Transcendentálna meditácia môže byť vyučovaná iba certifikovanými učiteľmi TM techniky v kurze starostlivo prispôsobenom pre každého jednotlivca. Všetci certifikovaní učitelia TM techniky úspešne absolvovali intenzívny 5-mesačný pobytový kurz pre učiteľov a udržiavajú si certifikáciu prostredníctvom priebežných odborných kurzov. Ak sa naučíte meditáciu od niekoho, kto nie je certifikovaným učiteľom TM techniky, nenaučíte sa autentickú metódu transcendentálnej meditácie.

Dobre, som pripravený. Ako začnem?

Váš prvý krok je kontaktovať certifikovaného učiteľa Transcendentálnej Meditácie® a zorganizovať úvodnú lekciu. Potom, ak chcete pokračovať, skutočná technika TM sa vyučuje v štyroch 90-minútových lekciach v štyri po sebe idúce dni. Môžete sa učiť iba prostredníctvom individuálnych inštrukcií od certifikovaného učiteľa TM techniky, ktorý bude pracovať s vašimi individuálnymi potrebami.

Ľudia o nás hovoria